Bizi ve Hastalarımızı takip etmek için:
Facebook Twitter
Daha Fazla Bilgi İçin

Ataksi için Kök Hücre Tedavisi

Beike'nin kök hücreleri Ataksi tanısı konulan hastaları tedavi için 2007'den bu yana kullanılmaktadır. Son birkaç yılda örneğin SCA1, SCA2, SCA3 (Machado-Joseph Ataksisi), SCA6, Friedrich Ataksisi ve beyin hasarının neden olduğu Ataksi gibi farklı Ataksi türleri tedavi edilmiştir. Ataksi hastaları beyin/omur iliklerindeki hücrelerin devamlı kaybına bağlı olarak durumlarının giderek kötüleştiğini görürler. Bu nedenle, Ataksi tedavisinde amacımız hastanın kayıp hücrelerinin kök hücre nakli ile rejenere edilmesidir. Bunu yapmak için, kök hücreleri IV ve lomber ponksiyon aracılığı ile çok miktarda injekte edilerek hasarlı bölgelerin daha iyi hedef alınması amaçlanır.

Olası İyileşmeler

Ataksi için uyguladığımız kök hücre tedavisi denge, koordinasyon, motor fonksiyon, konuşma, tremorlar, yutma, nöropatik ağrı ve mental uyanıklıkta iyileşme sağlayabilir.* İyileşme oranının tedavi zamanındaki hastalığın yapısına ve ilerleme hızına büyük oranda bağımlı olduğu akılda bulundurulmalıdır. Ayrıca, her türlü ilerleyici patolojide olası iyileşmelerin yalnızca belli bir süre devam edeceği akılda bulundurulmalıdır. Tıbbi bilgilerinizi aldıktan sonra, doktorlarımız size hastalığınızın özel durumu ile ilgili ek rehberlik yapabilecektir.
*Her türlü kök hücre tedavisinde olduğu gibi, iyileşmeler hastadan hastaya değişebilir ve iyileşme garanti edilemez.

Tedavi Paketimiz

Tedavi programımızın dünya çapında en iyilerden birisi olduğuna inanıyoruz. Better Being Hastanesi'nin (BBH) sunduğu Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı Beike Kök Hücre Teknolojisi ile kombine olduğunda hastalarımızın iyileşmesi için kendilerine en iyi olanağı sunmaktadır. Büyütmek için aşağıdaki tabloya tıklayınız ve programımıza dahil olan tedaviler, terapiler ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi alınız.

Tedavi Yeri

Beike Biyoteknoloji Bangkok, Tayland'da bulunan Better Being Hastanesi (BBH) ile ortaklık yaparak hastalarımıza mevcut en geniş tedavi olanakarını sunmayı amaçlamıştır. Bu ortaklık kök hücre tedavisini bir üst düzeye taşımıştır, çünkü BBH fonksiyonel tıp için Asya'da akredite olan ilk merkezdir. BB hakkında daha fazla bilgi için okuyunuz.

İnjeksiyon Yöntemleri

Tıbbi ekip Ataksi tanısı konulan hastalar için merkezimizde iki injeksiyon yönteminin kombinasyonunu uygulamaktadır: intravenöz ve lomber ponksiyon. Her bir tür injeksiyon hakkında daha fazla bilgi aşağıda yer almaktadır:

İntravenöz İnjeksiyon (IV)

İntravenöz (IV) uygulama yöntemi çok basit bir süreçtir ve hastaların çoğu tarafından zaten bilinmektedir. Hastanın venine bir anjiyokat takılır. Anjiyokat takıldıktan sonra iğne çıkarılır ve esnek plastik kateter ven içinde bırakılır. Kök hücre solüsyonu kordon kanı serumu ile karıştırıldıktan sonra IV yolla uygulanır (yerel tıp personeli tarafından değerlendirildikten sonra herhangi bir olası allerjik reaksiyonu önlemek için önceden Deksametazon uygulanması düşünülebilir). Bu işlem için sedasyon gerekmez. Tüm injeksiyon sürecinin tamamlanması 45 dakikadan az zaman alır.

Lomber Ponksiyon (LP)

Lomber ponksiyon omurgaya delik açmaktır. Beyin ve omurilikten beyin-omur ilik sıvısı almak için kullanılan bir işlemdir ve kök hücrelerinin kan-beyin bariyerini aşarak doğrudan beyin-omur ilik sıvısına verilmesini sağlar. Doktorlarımız bunun kök hücreleri doğrudan merkezi sinir sistemine vermek için en az invazif yol olduğunu belirlemişlerdir. Beyin-omur ilik sıvısı (BOS) beden tarafından beyin ve omuriliğe koruma sağlamak için kullanılır ve bu bölgelere hasar olma olasılığının sınırlandırılması amaçlıdır. Beden sürekli BOS üretir ve bu nedenle çekilen sıvının yeri bir kaç saat içinde doldurulur.

Hasta Tanıklıkları

Aşağıda Beike kök hücreleri ile tedavi sırasında kaydedilen tedavi sonrasında hastaların kendilerinde fark ettikleri iyileşmeleri içeren hasta deneyimlerine ilişkin video görüşmeleri yer almaktadır. Bu videolarda söz edilen iyileşmeler Ataksi hastalarında görülen tipik iyileşmelerdir, ancak tüm hastalara iyileşme olacağı garanti edilemez.
Daha Fazla Bilgi İçin