Bizi ve Hastalarımızı takip etmek için:
Facebook Twitter
Daha Fazla Bilgi İçin

SLE için Kök Hücre Tedavisi

Sitemik Lupuss Eritamatozis (SLE) bedenin kendi bağışıklık sisteminin çeştli beden dokularına saldırdığı ve deri, kalp, akciğerler, sinir sistemi, böbrekler ve lokomotor sistemi içeren geniş bir yelpazede bulgular gösteren otoimmün bir hastalıktır. SLE progresif bir hastalıktır ve hastanın durumu uygun tedavi yokluğunda daha da kötüye gider. Kortikosteroidler gibi çeşitli ilaçlar SLE semptomlarını yönetmek için ve hastalığın ilerlemesini durdurmak için kullanılmaktadır fakat hastaların çoğu ilaç tedavisine iyi yanıt vermemektedir ve uzun süre kullananlarda bu ilaçların ciddi yan etkileri görülmektedir. Ancak, SLE hastaları için artık Göbek Kordonundan türetilen Mezenkimal Kök Hücre (UCMS) etkin bir tedavi seçeneğidir. Bu hücrelerin güçlü bağışıklık aracılığı özellikleri vardır, bağışıklık sistemini regüle edebilirler ve beden dokularını hedef alan anormal bağışıklık yanıtını baskılayabilirler. Ayrıca, hücre çoğalma ve diferensiyasyonunu kolaylaştırır ve bedenin kendi kök hücrelerini uyarırlar.

Olası İyileşmeler

Yukarıda sözü edilen farklı faktörlerin kombinasyonu dermatolojik dokularda, etkilenen eklemlerin mobilitesinde, ağrı, solunum ve böbrek fonksiyonları üzerinde, bellek ve bilişsellikte, depresyon ve anksiyete bozukluklarında iyileşme sağlayabilir ve akut nükslerin sıklığını azaltabilir.
*Her türlü kök hücre tedavisinde olduğu gibi, iyileşmeler hastadan hastaya değişebilir ve iyileşme garanti edilemez.

Tedavi Paketimiz

Tedavi programımızın dünya çapında en iyilerden birisi olduğuna inanıyoruz. Better Being Hastanesi'nin (BBH) sunduğu Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı Beike Kök Hücre Teknolojisi ile kombine olduğunda hastalarımızın iyileşmesi için kendilerine en iyi olanağı sunmaktadır. Büyütmek için aşağıdaki tabloya tıklayınız ve programımıza dahil olan tedaviler, terapiler ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi alınız.

Tedavi Yeri

Beike Biyoteknoloji Bangkok, Tayland'da bulunan Better Being Hastanesi (BBH) ile ortaklık yaparak hastalarımıza mevcut en geniş tedavi olanakarını sunmayı amaçlamıştır. Bu ortaklık kök hücre tedavisini bir üst düzeye taşımıştır, çünkü BBH fonksiyonel tıp için Asya'da akredite olan ilk merkezdir. BBH hakkında daha fazla bilgi için okuyunuz

İnjeksiyon Yöntemleri

Merkezdeki tıbbi ekip SLE tanısı konulan hastalarımıza intravenöz injeksiyon yapmaktadır. Bu injeksiyon türü ile ilişkili daha fazla bilgi aşağıda yer almaktadır:

İntravenöz İnjeksiyon (IV)

İntravenöz (IV) uygulama yöntemi çok basit bir süreçtir ve hastaların çoğu tarafından zaten bilinmektedir. Hastanın venine bir anjiyokat takılır. Anjiyokat takıldıktan sonra iğne çıkarılır ve esnek plastik kateter ven içinde bırakılır. Kök hücre solüsyonu kordon kanı serumu ile karıştırıldıktan sonra IV yolla uygulanır (yerel tıp personeli tarafından değerlendirildikten sonra herhangi bir olası allerjik reaksiyonu önlemek için önceden Deksametazon uygulanması düşünülebilir). Bu işlem için sedasyon gerekmez. Tüm injeksiyon sürecinin tamamlanması 45 dakikadan az zaman alır.

Çalışma

SHENZEN, Çin, 13 Mayıs 2014 - Çin'li araştırmacılar kısa süre önce, sistemik otoimmün romatizmal hastalıklar alanında üst düzey hakemli dergi olan Arthritis Research & Therapy'de ağır ve refrakter Sistemik Lupus Eritamatozisi (SLE) olan 40 hastayı tedavi için göbek kordonundan (UC) türetilen mezenkimal kök hücrelerin (MSC'ler) güvenlik ve etkinliğine ilişkin yeni bulgular yayınlamışlardır. Çalışmanın tümünü okumak için lütfen aşağıya tıklayınız (İngilizce).
Daha Fazla Bilgi İçin