Bizi ve Hastalarımızı takip etmek için:
Facebook Twitter
Daha Fazla Bilgi İçin

Muskuler Distrofi'de Kök Hücre Tedavisi

Beike'nin kök hücreleri 2005'den bu yana Muskuler Distrofi tanısı konulmuş hastaları tedavide kullanılmaktadır. Duchenne Muskuler Distrofisi, Becker Muskuler Distrofisi, Limb Girdle ve Fasio-Skapulo Humeral Muskuler Distrofi gibi farklı muskuler distrofi türlerinin tedavisi için düşünülebilir. Tedavimizin amacı hasarlı ve kayıp kas liflerini kök hücre nakli kullanarak rejenere etmektir. Bunu yapmak için, kök hücreler hasarlı bölgeleri daha iyi hedef alabilmek için intravenöz ve lokal olarak injekte edilir.

Olası İyileşmeler

Muskuler distrofi için kök hücre tedavimiz kas kitlesi ve gücü, hareketler, denge, tremorlar ve sertlikte iyileşme sağlayabilir. Kök hücre tedavisi kas kitlesi kaybını yavaşlatabilir ve semptomları ortadan kaldırabilir.* Bu tedavinin bir şifa olmadığının ve kas lifi kaybının altta yatan nedenini ortadan kaldıramayacağının anlaşılması önemlidir. Bu nedenle, iyileşmeler kalıcı değildir ve hastalığın ne kadar hızlı ilerlediğine bağlı olarak yalnızca belli bir süre devam edecektir. Tıbbi bilgilerinizi aldıktan sonra doktorlarımız görece özel durumunuz için size ek kılavuzluk sağlayabilir.
*Her türlü kök hücre tedavisinde olduğu gibi, iyileşmeler hastadan hastaya değişebilir ve iyileşme garanti edilemez.

Tedavi Paketimiz

Tedavi programımızın dünya çapında en iyilerden birisi olduğuna inanıyoruz. Better Being Hastanesi'nin (BBH) sunduğu Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı Beike Kök Hücre Teknolojisi ile kombine olduğunda hastalarımızın iyileşmesi için kendilerine en iyi olanağı sunmaktadır. Büyütmek için aşağıdaki tabloya tıklayınız ve programımıza dahil olan tedaviler, terapiler ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi alınız.

Tedavi Yeri

Beike Biyoteknoloji Bangkok, Tayland'da bulunan Better Being Hastanesi (BBH) ile ortaklık yaparak hastalarımıza mevcut en geniş tedavi olanakarını sunmayı amaçlamıştır. Bu ortaklık kök hücre tedavisini bir üst düzeye taşımıştır, çünkü BBH fonksiyonel tıp için Asya'da akredite olan ilk merkezdir. BBH hakkında daha fazla bilgi için okuyunuz

İnjeksiyon Yöntemleri

Tıbbi ekip Muskuler Distrofi tanısı konulan hastalar için merkezimizde iki injeksiyon yönteminin kombinasyonunu uygulamaktadır: intravenöz ve intramuskuler injeksiyon. Her bir tür injeksiyon hakkında daha fazla bilgi aşağıda yer almaktadır:

İntravenöz İnjeksiyon (IV)

İntravenöz (IV) uygulama yöntemi çok basit bir süreçtir ve hastaların çoğu tarafından zaten bilinmektedir. Hastanın venine bir anjiyokat takılır. Anjiyokat takıldıktan sonra iğne çıkarılır ve esnek plastik kateter ven içinde bırakılır. Kök hücre solüsyonu kordon kanı serumu ile karıştırıldıktan sonra IV yolla uygulanır (yerel tıp personeli tarafından değerlendirildikten sonra herhangi bir olası allerjik reaksiyonu önlemek için önceden Deksametazon uygulanması düşünülebilir). Bu işlem için sedasyon gerekmez. Tüm injeksiyon sürecinin tamamlanması 45 dakikadan az zaman alır.

İntramuskuler İnjeksiyon

Bu tür injeksiyon muskuler distrofi tanısı konulan hastalarda daha fazla iyileşme sağlar ve kök hücrelerin doğrudan kasların etkilenen bölgelerine ekilmesine olanak sağlar. Yatıştan sonra, doktorlar hastayı muayene edecek ve etkilenen kaslara kaç tane kas hücre paketinin lokal injeksion ile ekileceğine karar vereceklerdir. Bu yöntem ayrıca alt ekstremite iskemisi ve diyabetik ayakta da uygulanmıştır.

Hasta Tanıklıkları

Aşağıda Beike kök hücreleri ile tedavi sırasında kaydedilen video görüşmeleri yer almaktadır. Burada hastalar tedavi sonrasında kendilerinde fark ettikleri iyileşmeleri içeren hasta deneyimleri hakkında konuşmaktadırlar. Bu videolarda söz edilen iyileşmeler Muskuler Distrofi hastalarında görülen tipik iyileşmelerdir, ancak tüm hastalara iyileşme olacağı garanti edilemez.
Daha Fazla Bilgi İçin