Bizi ve Hastalarımızı takip etmek için:
Facebook Twitter
Daha Fazla Bilgi İçin

Bizim Tedavi

2005'den bu yana, Beike kök hücreleri nörolojik, karaciğer ve damar hastalıkları bulunan 16,000'den fazla hastayı tedavi için kullanılmıştır. Bu hastalıklar halen şifası olmayan durumlar olmalarına karşın, Beike'nin kapsamlı tedavi paketi hastalara daha iyi yaşam kalitesi sağlamaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Sağlanan iyileşmeler patolojiye ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilirse de, tedavi protokollerimiz iyileşme için en iyi şansı sunmaktadır ve yalnızca iyileşme olasılığı yüksek olanlar kabul edilmektedir. Hasta temsilcilerimizden birisi ile iletişim kurmak için lütfen buradan istekte bulununuz.

Beike iki farklı türde göbek kordonu kök hücresi kullanmaktadır ve her hastanın durumuna bağlı olarak bunları ayrı ayrı veya kombine kullanmaktadır. İki ayrı kök hücre türü ve bunların özgül yetenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

Güvenlik: Beike'nin tedavi protokolleri 12 yıldan daha fazla süren geniş temel ve klinik bilimler araştırmalarının sonucudur ve 2001'den bu yana 60,000'den fazla kök hücresi naklinde kullanılmıştır. Beike nakil için güvenli olan ve fetal ve embriyonik kök hücrelerin aksine tümör oluşumu ile sonuçlanmayan Erişkin kök hücrelerini kullanır. Daha önce tedavi edilmiş 16,000'den fazla hastamızda kök hücresi nakline bağlı ciddi komplikasyon gözlenmemiştir.

Tedavi Paketimiz

Tedavi programımızın dünya çapında en iyilerden birisi olduğuna inanıyoruz. Better Being Hastanesi'nin (BBH) sunduğu Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı Beike Kök Hücre Teknolojisi ile kombine olduğunda hastalarımızın iyileşmesi için kendilerine en iyi olanağı sunmaktadır. Büyütmek için aşağıdaki tabloya tıklayınız ve programımıza dahil olan tedaviler, terapiler ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi alınız.

Tedavi Yeri

Beike Biyoteknoloji Bangkok, Tayland'da bulunan Better Being Hastanesi (BBH) ile ortaklık yaparak hastalarımıza mevcut en geniş tedavi olanakarını sunmayı amaçlamıştır. Bu ortaklık kök hücre tedavisini bir üst düzeye taşımıştır, çünkü BBH fonksiyonel tıp için Asya'da akredite olan ilk merkezdir. BB hakkında daha fazla bilgi için okuyunuz

İnjeksiyon yöntemleri

Merkezdeki tıbbi ekip her bir hastanın durumuna göre dört injeksiyon yönteminin çeşitli kombinasyonlarını uygulamaktadır: intravenöz, lomber ponksiyon, retrobulber ve intramuskuler injeksiyon. Bu kombinasyon Beike protokollerine özgüldür ve güvenlik ve etkinlik için en iyi yöntemleri sağlar. Beike'nin önerilerini izleyerek, tedavi merkezindeki doktorlar, hastanın gelişinden sonraki ilk muayeneden sonra hastalığınızı tedavi için en uygun kombinasyonu reçete edecektir. İnjeksiyonlar minimal invaziftir, ancak bedenin hasarlı bölgelerine kök hücrelerin verilmesinde oldukça etkilidir. Her bir injeksiyon türü için aşağıda daha fazla bilgi vardır:

İntravenöz İnjeksiyon (IV)

İntravenöz (IV) uygulama yöntemi çok basit bir süreçtir ve hastaların çoğu tarafından zaten bilinmektedir. Hastanın venine bir anjiyokat takılır. Anjiyokat takıldıktan sonra iğne çıkarılır ve esnek plastik kateter ven içinde bırakılır. Kök hücre solüsyonu kordon kanı serumu ile karıştırıldıktan sonra IV yolla uygulanır (yerel tıp personeli tarafından değerlendirildikten sonra herhangi bir olası allerjik reaksiyonu önlemek için önceden Deksametazon uygulanması düşünülebilir). Bu işlem için sedasyon gerekmez. Tüm injeksiyon sürecinin tamamlanması 45 dakikadan az zaman alır.

Lomber Ponksiyon (LP)

Lomber ponksiyon omurgaya delik açmaktır. Beyin ve omurilikten beyin-omur ilik sıvısı almak için kullanılan bir işlemdir ve kök hücrelerinin kan-beyin bariyerini aşarak doğrudan beyin-omur ilik sıvısına verilmesini sağlar. Doktorlarımız bunun kök hücreleri doğrudan merkezi sinir sistemine vermek için en az invazif yol olduğunu belirlemişlerdir. Beyin-omur ilik sıvısı (BOS) beden tarafından beyin ve omuriliğe koruma sağlamak için kullanılır ve bu bölgelere hasar olma olasılığının sınırlandırılması amaçlıdır. Beden sürekli BOS üretir ve bu nedenle çekilen sıvının yeri bir kaç saat içinde doldurulur.

Retrobulber İnjeksiyon (RBI)

Bu tür injeksiyon retina ve/veya optik sinir ile ilişkili patolojilerde tanısı konulan görme bozuklukları bulunan hastalar için düşünülen bir injeksiyon türüdür. İşlem göz arkasında retrobulber bölgeye kök hücre uygulanmasına olanak sağlar, hücreler optik sinir, retina ve gözün diğer önemli dokularına mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. İşlemin tamamlanması bir kaç saniye alır ve ağrılı değildir. Retrobulber injeksiyon yapılan hastalarda genelllikle daha fazla iyileşme olduğu dikkati çekmiştir.

İntramuskuler İnjeksiyo

Bu tür injeksiyon muskuler distrofi tanısı konulan hastalarda daha fazla iyileşme sağlar ve kök hücrelerin doğrudan kasların etkilenen bölgelerine ekilmesine olanak sağlar. Yatıştan sonra, doktorlar hastayı muayene edecek ve etkilenen kaslara kaç tane kas hücre paketinin lokal injeksion ile ekileceğine karar vereceklerdir. Bu yöntem ayrıca alt ekstremite iskemisi ve diyabetik ayakta da uygulanmıştır.

Yukarıdaki listeye ek olarak, hastanın durumuna bağlı olarak intravasküler girişimsel injeksiyonlar, BT kılavuzluğunda intraspinal injeksiyonlar ve eklem içi injeksiyonlar gibi diğer injeksiyon türleri uygulanabilir.

Hasta Tanıklıkları

Aşağıda Beike kök hücreleri ile tedavi sırasında kaydedilen tedavi sonrasında hastaların kendilerinde fark ettikleri iyileşmeleri içeren hasta deneyimlerine ilişkin video görüşmeleri yer almaktadır. Bu videolarda söz edilen iyileşmeler Ataksi hastalarında görülen tipik iyileşmelerdir, ancak tüm hastalara iyileşme olacağı garanti edilemez.
loading videos
Loading Videos...