Bizi ve Hastalarımızı takip etmek için:
Facebook Twitter
Daha Fazla Bilgi İçin

Spina Bifida için Kök Hücre Tedavisi

Beike kök hücreleri Spina Bifida tanısı konulan hastaları tedavi için 2005'den bu yana kullanılmaktadır. Spina bifida gebeliğin erken döneminde nöral tüpün eksik kapanması ile ortaya çıkan konjenital bir bozukluktur. Bu hastalık nöral hücrelerin ölmesine veya hasar görmesine neden olarak motor becerileri azaltır ve başka semptomların yanı sıra mesane ve bağırsak işlevlerini değiştirir. Bu nedenle, tedavimizin amacı hasar görmüş ve ölü nöral hücreleri kök hücre nakli kullanarak rejenere etmektir. Bunu yapmak için, kök hücreler omur ilikteki etkilenen bölgeleri daha iyi hedef alabilmek için IV injeksiyon ve lomber ponksiyon yoluyla bol miktarda injekte edilir.

Olası İyileşmeler

Spina bifida için kök hücre tedavimiz motor fonksiyon, duyular, mesane & bağırsak kontrolü, gelişimsel gecikmeler, mental retardasyon ve daha fazlasında iyileşme sağlar. Kök hücre tedavisinin bir şifa olmadığının anımsanması önemlidir. Ancak, hastaların semptomlarının bazılarının giderilmesine yardımcı olabilir ve daha iyi yaşam kalitesi sağlar.* Tıbbi bilgilerinizi aldıktan sonra doktorlarımız görece özel durumunuz için size ek kılavuzluk sağlayabilir.
*Her türlü kök hücre tedavisinde olduğu gibi, iyileşmeler hastadan hastaya değişebilir ve iyileşme garanti edilemez.

Tedavi Paketimiz

Tedavi programımızın dünya çapında en iyilerden birisi olduğuna inanıyoruz. Better Being Hastanesi'nin (BBH) sunduğu Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı Beike Kök Hücre Teknolojisi ile kombine olduğunda hastalarımızın iyileşmesi için kendilerine en iyi olanağı sunmaktadır. Büyütmek için aşağıdaki tabloya tıklayınız ve programımıza dahil olan tedaviler, terapiler ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi alınız.

Tedavi Yeri

Beike Biyoteknoloji Bangkok, Tayland'da bulunan Better Being Hastanesi (BBH) ile ortaklık yaparak hastalarımıza mevcut en geniş tedavi olanakarını sunmayı amaçlamıştır. Bu ortaklık kök hücre tedavisini bir üst düzeye taşımıştır, çünkü BBH fonksiyonel tıp için Asya'da akredite olan ilk merkezdir. BBH hakkında daha fazla bilgi için okuyunuz

İnjeksiyon Yöntemleri

Tıbbi ekip Spina Bifida tanısı konulan hastalar için merkezimizde iki injeksiyon yönteminin kombinasyonunu uygulamaktadır: intravenöz injeksiyon ve lomber ponksiyon. Her bir tür injeksiyon hakkında daha fazla bilgi aşağıda yer almaktadır:

İntravenöz İnjeksiyon (IV)

İntravenöz (IV) uygulama yöntemi çok basit bir süreçtir ve hastaların çoğu tarafından zaten bilinmektedir. Hastanın venine bir anjiyokat takılır. Anjiyokat takıldıktan sonra iğne çıkarılır ve esnek plastik kateter ven içinde bırakılır. Kök hücre solüsyonu kordon kanı serumu ile karıştırıldıktan sonra IV yolla uygulanır (yerel tıp personeli tarafından değerlendirildikten sonra herhangi bir olası allerjik reaksiyonu önlemek için önceden Deksametazon uygulanması düşünülebilir). Bu işlem için sedasyon gerekmez. Tüm injeksiyon sürecinin tamamlanması 45 dakikadan az zaman alır.

Lomber Ponksiyon (LP)

Lomber ponksiyon omurgaya delik açmaktır. Beyin ve omurilikten beyin-omur ilik sıvısı almak için kullanılan bir işlemdir ve kök hücrelerinin kan-beyin bariyerini aşarak doğrudan beyin-omur ilik sıvısına verilmesini sağlar. Doktorlarımız bunun kök hücreleri doğrudan merkezi sinir sistemine vermek için en az invazif yol olduğunu belirlemişlerdir. Beyin-omur ilik sıvısı (BOS) beden tarafından beyin ve omuriliğe koruma sağlamak için kullanılır ve bu bölgelere hasar olma olasılığının sınırlandırılması amaçlıdır. Beden sürekli BOS üretir ve bu nedenle çekilen sıvının yeri bir kaç saat içinde doldurulur.

Hasta Tanıklıkları

Aşağıda Beike kök hücreleri ile tedavi sırasında kaydedilen tedavi sonrasında hastaların kendilerinde fark ettikleri iyileşmeleri içeren hasta deneyimlerine ilişkin video görüşmeleri yer almaktadır. Bu videolarda söz edilen iyileşmeler Spina Bifida hastalarında görülen tipik iyileşmelerdir, ancak tüm hastalara iyileşme olacağı garanti edilemez.
Daha Fazla Bilgi İçin