Bizi ve Hastalarımızı takip etmek için:
Facebook Twitter
Daha Fazla Bilgi İçin

Otizm ve ASD için Kapsamlı Tedavi

Dr. Torsak Tip-pairote başkanlığındaki Bangkok tedavisi kurumumuzda Otizm /Otizm Spektrumu Hastalıkları (ASD) hastaları için özel ek tedavi sağlanmaktadır. İleri erişkin kök hücre tedavimiz, pek çok fonksiyonel dengesizliğin yani immün disregülasyon, bedende toksik materyallerin birikmesi, temel enerji metabolizması, beslenme eksikliği ve hormonal dengesizliklerin bir sonucu olarak görülen otistik semptomları olanlarda uygulanan Fonksiyonel Tedavi ile daha da güçlü olur. Bu dengesizlikler büyük oranda, çevresel & yaşam tarzı faktörlerinden ve bunlarla etkileşimde bulunan tekil genetik yatkınlıklardan köken alır. Beike'nin bugüne kadar tedavi ettiği otizm hastalarının çoğunda, Göbek Kordonu Kan Kök Hücresi (UCBSC), Mezenkimal Kök hücreden türetilen Göbek Kordonu (UCMSC), Rehabilitasyon ve Fonksiyonel Tıp kombinasyonu kullanılmış ve sosyal etkileşimde iyileşme, sözel ve sözel olmayan iletişimde iyileşme, di ve öğrenme yeteneklerine iyileşme, yineleyici davranışlarda azalma, mental gelişmede iyileşme ve kas tonusunda iyileşme dahil gözle görülür iyileşmeler saptanmıştır.

Fonksiyonel Tıp Faktörü

Fonksiyonel tıp Otizmin klinik tablosunu dönüştürmekte merkezi önemi olan diyet, egzersiz ve takviyeler gibi modifiye edilebilir faktörleri anlama konusunda hastalara yardımcı olmak üzere kullanılır. Kök hücre tedavisi hastalıklı veya hasarlı hücrelerin rejenere olmasına yardımcı olurken, fonksiyonel tıp hasar verici süreçlerin yavaşlamasına veya hatta durmasına yardımcı olacaktır. Bu kavramla yeni tanışan hastalara ve kök hücre tedavisi için gelen hastalara diyetle ilişkili değişiklikler, hiperbarik oksijen tedavisi, akuaterapi ve Fonksiyonel Tıbbın diğer ilkeleri konusunda kılavuzluk edeceğiz. Duysal entegrasyon, meşguliyet tedavisi, entegre dinleme sistemi ve uygulamalı davranışsal analiz (ABA) gibi özel gereksinimleri olan çocuklar için özel eğitim programları da sağlanacaktır.

Kök Hücre Tedavi Faktörü

UCBSC ve UCMSC kombine nakli Otizm Spektrumu Hastalığının yeni keşdefilen patogenezine dayanmaktadır: beyin hipoperfüzyonu ve immün disregülasyon. Çeşitli çalışmalarda hipoperfüzyondan etkilenen alanların, beyindeki otizmde etkilenen fonksiyonellikler ile ilişkili bölgeler olduğu gözlenmiştir. UCB hücrekeri naklinin neovaskülarizasyonu indüklediği ve bunun da fonksiyonel iyileşme sağladığı araştırmalarda görülmüştür. Ayrıca, UCB'nin yüksek miktarda CD34+ endotel projenitör hücresi (EPC'ler) içermesi endotel hücrelerinin olgunlaşmasına ve iskemik dokularda anjiyogenezin indüklemesine yol açabilir ve bunun sıra UCB EPC'lere dönüşebilecek yüksek miktarda mononükleer hücre veya MSC de içerir. Oto-immün benzeri patofizyolojinin otizmde yaygın olduğu görülmektedir ve hatta bir kaç usa vurum bunun nedensel olduğunu düşündürmektedir. Aynı zamanda, UCMSC'lerin EPC'lere diferensiye olma potansiyeli vardır ve böylece anjiyogenezde terapötik potansiyel içerir.
*Her türlü kök hücre tedavisinde olduğu gibi, iyileşmeler hastadan hastaya değişebilir ve iyileşme garanti edilemez.

Tedavi Paketimiz

Tedavi programımızın dünya çapında en iyilerden birisi olduğuna inanıyoruz. Better Being Hastanesi'nin (BBH) sunduğu Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı Beike Kök Hücre Teknolojisi ile kombine olduğunda hastalarımızın iyileşmesi için kendilerine en iyi olanağı sunmaktadır. Büyütmek için aşağıdaki tabloya tıklayınız ve programımıza dahil olan tedaviler, terapiler ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi alınız.

Tedavi Yeri

Beike Biyoteknoloji Bangkok, Tayland'da bulunan Better Being Hastanesi (BBH) ile ortaklık yaparak hastalarımıza mevcut en geniş tedavi olanakarını sunmayı amaçlamıştır. Bu ortaklık kök hücre tedavisini bir üst düzeye taşımıştır, çünkü BBH fonksiyonel tıp için Asya'da akredite olan ilk merkezdir. BBH hakkında daha fazla bilgi için okuyunuz

İnjeksiyon yöntemleri

Tıbbi ekip Otizm tanısı konulan hastalar için merkezimizde iki injeksiyon yönteminin kombinasyonunu uygulamaktadır: intravenöz ve lomber ponksiyon. Her bir tür injeksiyon hakkında daha fazla bilgi aşağıda yer almaktadır:

İntravenöz İnjeksiyon (IV)

İntravenöz (IV) uygulama yöntemi çok basit bir süreçtir ve hastaların çoğu tarafından zaten bilinmektedir. Hastanın venine bir anjiyokat takılır. Anjiyokat takıldıktan sonra iğne çıkarılır ve esnek plastik kateter ven içinde bırakılır. Kök hücre solüsyonu kordon kanı serumu ile karıştırıldıktan sonra IV yolla uygulanır (yerel tıp personeli tarafından değerlendirildikten sonra herhangi bir olası allerjik reaksiyonu önlemek için önceden Deksametazon uygulanması düşünülebilir). Bu işlem için sedasyon gerekmez. Tüm injeksiyon sürecinin tamamlanması 45 dakikadan az zaman alır.

Lomber Ponksiyon (LP)

Lomber ponksiyon omurgaya delik açmaktır. Beyin ve omurilikten beyin-omur ilik sıvısı almak için kullanılan bir işlemdir ve kök hücrelerinin kan-beyin bariyerini aşarak doğrudan beyin-omur ilik sıvısına verilmesini sağlar. Doktorlarımız bunun kök hücreleri doğrudan merkezi sinir sistemine vermek için en az invazif yol olduğunu belirlemişlerdir. Beyin-omur ilik sıvısı (BOS) beden tarafından beyin ve omuriliğe koruma sağlamak için kullanılır ve bu bölgelere hasar olma olasılığının sınırlandırılması amaçlıdır. Beden sürekli BOS üretir ve bu nedenle çekilen sıvının yeri bir kaç saat içinde doldurulur.

Daha Fazla Bilgi İçin