Bizi ve Hastalarımızı takip etmek için:
Facebook Twitter
Daha Fazla Bilgi İçin

Beyin Felci İçin Kök Hücre Tedavisi

2005'den bu yana, 1200'den fazla beyin felci hastasını tedavi için Beike kök hücreleri kullanılmıştır. Beyin felci olgularının büyük çoğunluğunun konjenital olduğu, doğum sırasında veya civarında ortaya çıktığı ve/veya çok küçük yaşta tanı konulduğu bilinmektedir. Kas tonusu, postürü ve hareketini, olgunlaşmamış beyindeki kalıcı ama ilerleyici olmayan kusur veya lezyondan kaynaklanarak etkileyen merkezi motor disfonksiyon olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, tedavimizin amacı kök hücre nakli ile hasar gören nöronları rejenere etmektir. Bunu yapmak için, kök hücreler hasarlı bölgeleri daha iyi hedef alabilmek için IV ve lomber ponksiyon yoluyla bol miktarda injekte edilir.

Olası İyileşmeler

Beyin felci için kök hücre tedavimiz motor fonksiyon, koordinasyon, görme, mental retardasyon, kas gücü, spastisite, epilepsi, yutma, konuşma ve daha fazlasında iyileşme sağlayabilir.* Tıbbi bilgilerinizi aldıktan sonra doktorlarımız görece özel durumunuz için size ek kılavuzluk sağlayabilir.
*Her türlü kök hücre tedavisinde olduğu gibi, iyileşmeler hastadan hastaya değişebilir ve iyileşme garanti edilemez.

Tedavi Paketimiz

Tedavi programımızın dünya çapında en iyilerden birisi olduğuna inanıyoruz. Better Being Hastanesi'nin (BBH) sunduğu Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı Beike Kök Hücre Teknolojisi ile kombine olduğunda hastalarımızın iyileşmesi için kendilerine en iyi olanağı sunmaktadır. Büyütmek için aşağıdaki tabloya tıklayınız ve programımıza dahil olan tedaviler, terapiler ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi alınız.

Tedavi Yeri

Beike Biyoteknoloji Bangkok, Tayland'da bulunan Better Being Hastanesi (BBH) ile ortaklık yaparak hastalarımıza mevcut en geniş tedavi olanakarını sunmayı amaçlamıştır. Bu ortaklık kök hücre tedavisini bir üst düzeye taşımıştır, çünkü BBH fonksiyonel tıp için Asya'da akredite olan ilk merkezdir. BBH hakkında daha fazla bilgi için okuyunuz

İnjeksiyon Yöntemleri

Tıbbi ekip Beyin Felci tanısı konulan hastalar için merkezimizde iki injeksiyon yönteminin kombinasyonunu uygulamaktadır: intravenöz injeksiyon ve lomber ponksiyon. Her bir tür injeksiyon hakkında daha fazla bilgi aşağıda yer almaktadır:

İntravenöz İnjeksiyon (IV)

İntravenöz (IV) uygulama yöntemi çok basit bir süreçtir ve hastaların çoğu tarafından zaten bilinmektedir. Hastanın venine bir anjiyokat takılır. Anjiyokat takıldıktan sonra iğne çıkarılır ve esnek plastik kateter ven içinde bırakılır. Kök hücre solüsyonu kordon kanı serumu ile karıştırıldıktan sonra IV yolla uygulanır (yerel tıp personeli tarafından değerlendirildikten sonra herhangi bir olası allerjik reaksiyonu önlemek için önceden Deksametazon uygulanması düşünülebilir). Bu işlem için sedasyon gerekmez. Tüm injeksiyon sürecinin tamamlanması 45 dakikadan az zaman alır.

Lomber Ponksiyon (LP)

Lomber ponksiyon omurgaya delik açmaktır. Beyin ve omurilikten beyin-omur ilik sıvısı almak için kullanılan bir işlemdir ve kök hücrelerinin kan-beyin bariyerini aşarak doğrudan beyin-omur ilik sıvısına verilmesini sağlar. Doktorlarımız bunun kök hücreleri doğrudan merkezi sinir sistemine vermek için en az invazif yol olduğunu belirlemişlerdir. Beyin-omur ilik sıvısı (BOS) beden tarafından beyin ve omuriliğe koruma sağlamak için kullanılır ve bu bölgelere hasar olma olasılığının sınırlandırılması amaçlıdır. Beden sürekli BOS üretir ve bu nedenle çekilen sıvının yeri bir kaç saat içinde doldurulur.

Hasta Tanıklıkları

Aşağıda Beike kök hücreleri ile tedavi sırasında kaydedilen tedavi sonrasında hastaların kendilerinde fark ettikleri iyileşmeleri içeren hasta deneyimlerine ilişkin video görüşmeleri yer almaktadır. Bu videolarda söz edilen iyileşmeler beyin felci hastalarında görülen tipik iyileşmelerdir, ancak tüm hastalara iyileşme olacağı garanti edilemez.
Daha Fazla Bilgi İçin