Bizi ve Hastalarımızı takip etmek için:
Facebook Twitter
Daha Fazla Bilgi İçin

Görme Bozuklukları için Kök Hücre Tedavisi

2007'den bu yana, Beike kök hücreleri Optik Sinir Atrofisi (ONA), Optik Sinir Hipoplazi & Septooptik Displazi (ONH/SOD), Leber Kalıtsal Optik Nöropatisi (LHON), Retinitis Pigmentoza (RP), Prematürite Retinopatisi (ROP), Diyabetik Retinopati ve diğer optik sinir/retina patolojileri gibi farklı görme bozuklukları türlerini tedavi için kullanılmaktadır. Tedavimizin amacı optik siniri ve retina hücrelerini kök hücre nakli ile rejenere etmektir. Bunu yapmak için, her hastanın kişisel durumuna bağlı olarak kök hücreler IV injeksiyon, lomber ponksiyon ve/veya retrobulber injeksiyon ile injekte edilir. Bu özgün kombinasyon etkilenen alanların daha iyi hedef alınmasına olanak sağlamaktadır.

Olası İyileşmeler

Optik sinir ve retina hastalıkları için kök hücre tedavimiz görme keskinliği, ışık algılama, görme alanı (Skotoma), renk görme, gece görme, Nistagmus ve Şaşılıkta iyileşme sağlayabilir. Ayrıca, kök hücre tedavimiz optik sinir ve retina progresif patolojilerini yavaşlatabilir.* Tıbbi bilgilerinizi aldıktan sonra doktorlarımız görece özel durumunuz için size ek kılavuzluk sağlayabilir.
*Her türlü kök hücre tedavisinde olduğu gibi, iyileşmeler hastadan hastaya değişebilir ve iyileşme garanti edilemez.

Tedavi Paketimiz

Tedavi programımızın dünya çapında en iyilerden birisi olduğuna inanıyoruz. Better Being Hastanesi'nin (BBH) sunduğu Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı Beike Kök Hücre Teknolojisi ile kombine olduğunda hastalarımızın iyileşmesi için kendilerine en iyi olanağı sunmaktadır. Büyütmek için aşağıdaki tabloya tıklayınız ve programımıza dahil olan tedaviler, terapiler ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi alınız.

Tedavi Yeri

Beike Biyoteknoloji Bangkok, Tayland'da bulunan Better Being Hastanesi (BBH) ile ortaklık yaparak hastalarımıza mevcut en geniş tedavi olanakarını sunmayı amaçlamıştır. Bu ortaklık kök hücre tedavisini bir üst düzeye taşımıştır, çünkü BBH fonksiyonel tıp için Asya'da akredite olan ilk merkezdir. BBH hakkında daha fazla bilgi için okuyunuz

İnjeksiyon Yöntemleri

Tıbbi ekip optik sinir ve retina patolojisi tanısı konulan hastalar için merkezimizde üç injeksiyon yönteminin kombinasyonunu uygulamaktadır: intravenöz, lomber ponksiyon ve retrobulber injeksiyon. Her bir tür injeksiyon hakkında daha fazla bilgi aşağıda yer almaktadır:

İntravenöz İnjeksiyon (IV)

İntravenöz (IV) uygulama yöntemi çok basit bir süreçtir ve hastaların çoğu tarafından zaten bilinmektedir. Hastanın venine bir anjiyokat takılır. Anjiyokat takıldıktan sonra iğne çıkarılır ve esnek plastik kateter ven içinde bırakılır. Kök hücre solüsyonu kordon kanı serumu ile karıştırıldıktan sonra IV yolla uygulanır (yerel tıp personeli tarafından değerlendirildikten sonra herhangi bir olası allerjik reaksiyonu önlemek için önceden Deksametazon uygulanması düşünülebilir). Bu işlem için sedasyon gerekmez. Tüm injeksiyon sürecinin tamamlanması 45 dakikadan az zaman alır.

Lomber Ponksiyon (LP)

Lomber ponksiyon omurgaya delik açmaktır. Beyin ve omurilikten beyin-omur ilik sıvısı almak için kullanılan bir işlemdir ve kök hücrelerinin kan-beyin bariyerini aşarak doğrudan beyin-omur ilik sıvısına verilmesini sağlar. Doktorlarımız bunun kök hücreleri doğrudan merkezi sinir sistemine vermek için en az invazif yol olduğunu belirlemişlerdir. Beyin-omur ilik sıvısı (BOS) beden tarafından beyin ve omuriliğe koruma sağlamak için kullanılır ve bu bölgelere hasar olma olasılığının sınırlandırılması amaçlıdır. Beden sürekli BOS üretir ve bu nedenle çekilen sıvının yeri bir kaç saat içinde doldurulur.

Retrobulber İnjeksiyon (RBI)

Bu tür injeksiyon retina ve/veya optik sinir ile ilişkili patolojilerde tanısı konulan görme bozuklukları bulunan hastalar için düşünülen bir injeksiyon türüdür. İşlem göz arkasında retrobulber bölgeye kök hücre uygulanmasına olanak sağlar, hücreler optik sinir, retina ve gözün diğer önemli dokularına mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. İşlemin tamamlanması bir kaç saniye alır ve ağrılı değildir. Retrobulber injeksiyon yapılan hastalarda genelllikle daha fazla iyileşme olduğu dikkati çekmiştir.

Hasta Tanıklıkları

Aşağıda Beike kök hücreleri ile tedavi sırasında kaydedilen video görüşmeleri yer almaktadır. Burada hastalar tedavi sonrasında kendilerinde fark ettikleri iyileşmeleri içeren hasta deneyimleri hakkında konuşmaktadırlar. Bu videolarda söz edilen iyileşmeler optik sinir ve retina patolojileri olan hastalarında görülen tipik iyileşmelerdir, ancak tüm hastalarda iyileşme olacağı garanti edilemez.
Daha Fazla Bilgi İçin